Kalendár Akcií

 AKTUÁLNE KURZY:

Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie:

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*-I*** prosíme poslať prihlášky Prihláška do kurzu ZPS, na inštruktorský stupeň v systéme CMAS na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk, potvrdenie z potápačskeho centra kde aktívne pracuje a potvrdenie o počte vyškolených frekventantov. TV ZPS preverí podklady z centier na základe hlásení z výcvikových akcií. 

Podrobnosti ohľadne termínu, miesta konania a poplatkov, doškolenia a skúšok bude každému uchádzačovi oznámene emailom.

Prolongácia inštruktorského oprávnenia:

Inštruktorom, ktorým končí obdobie prolongácie bude oznámený termín prolonáacie s vystavením certifikátov a nových ID kariet - predbežný termín jeseň 2017.

Termíny prolongácie:

b. 15-17.12.2017 (náhradný termín)*

*doškolenie inštruktorov bude jedným z týchto dvoch navrhovaných termínov, miestom preškolenia bude Bratislava.

Žiadosť o prolongáciu + foto prvej dvostrany potápačskeho pasu kde je uvedené meno, dátum narodenia, číslo pasu a foto.

Záujemcovia o kurz, posielajte prihlášky na email sekretariátu TV ZPS (Tatiana Nazadová
0949 / 674 462, sectc@zps-diving.sk ), v prípade otázok kontaktujte sekretariát TV ZPS mailom resp. telefonicky.

 

 

 


Späť na vrch