Oznam a dokumenty k Zjazdu ZPS 2020

Važení členovia, 
oznamujeme Vám, že termín konania mimoriadneho Zjazdu ZPS v roku 2020 je stanovený
 
na deň 07.03.2019 - Sobota o 10.00 hod. na Hlinskej 25, Žilina, Hotel Galileo.
 
Podklady k rokovaniu Vám budú zaslané v súlade so zákonnou lehotou.
 
 
Návratka Zjazd ZPS 2020
Delegačný list Zjazd ZPS 2020

Späť na vrch