Potápačské centrá

 Všetky PC združené pod ZPS musia spĺňať nasledovné podmienky:

Podmienky udelenia licencie potápačskému centru vo Zväze potápačov Slovenska

 

Výcvikom vo Zväze potápačov Slovenska sú poverené tieto potápačské centrá:

PC Trenčín 01 - www.trefa.sk               
Emil Zápeca I***, 0905 444 440, zapecaemil@orangemail.sk

PC Komárno 02 - www.potapacskecentrum-ds.sk
Ján Chovan I***, 0905 971 755, ajkrby@ajkrby.sk

PC Spiš.N.Ves 03 - www.okdivers.sk   
Ing. Oliver Krajňák I***, 0903 711 407, technical_diving@okpfaff.sk

PC Poprad 04 www.klubkosatka.sk 
Cyril Cabala I***, 0905 363 717, cyril.cabala@gmail.com

PC Košice 05 - www.potapac.netkosice.sk          
Ing. Bartolomej Fedor I***, 0905 655 296, potapac@atknet.sk

PC Ružomberok 06 - www.ostriez.sk 
Mgr. František Ondrejka I**, 0907 884 139, ubatuba@pobox.sk

PC Levoča 07 - www.ledivers.sk
František Ondruš I**, 0903 426 615, fero@ferix.sk

 


Späť na vrch