Rozhodcovia zväzu

Správa zo školenia rozhodcov v Smoleniciach, 2019

Zapis zo zasadnutia Zboru rozhodcov ZPS 10.11.2012 v Trenčíne

Zápis zo zasadania rozhodcovskej komisie ZPS 1_02_2014 v Bratislave

 

Správa predsedu komisie rozhodcov Európske hry BAKU 2015

Zoznam rozhodcov ZPS, 2018

P.č. Priezvisko Meno Trieda Poznámka
1 Kovačovský Martin I. Bratislava
2 Rodák Jozef I. Košice
3 Mavrák Miroslav I. Partizánske
4 Navrátil Ľudovít I. Partizánske
5 Bado Marián II. Žilina
6 Drusková Stanislava II. Partizánske
7 Halenkovičová Lenka II. Bratislava
8 Chovanec Matej II. Šaľa
9 Mavráková Oľga II. Partizánske
10 Peřina Milan II. Žilina
11 Sečkár Radovan II. Bratislava
12 Szabó Michal II. Senec
13 Žecová Zuzana II. Jelka
14 Dukátová Tatiana III. Žilina
15 Durai Peter III. Bratislava
16 Fiala Patrik III. Bratislava
17 Hlinková Zuzana III. Bratislava
18 Mates Pavol III. Bratislava
19 Michnová Kristína III. Šaľa
20 Vidrová Lucia III. Bratislava
21 Budai Ivan IV. Žilina
22 Lacska Gabriel IV. Senec
23 Lacsková Miroslava IV. Senec
24 Lipták Jozef IV. Zvolen
25 Pavlík Ján IV. B.Bystrica
26 Štrbková Aneta IV. Bratislava
27 Zelinová Lucia IV. Zvolen

Späť na vrch