Upozornenie na zmenu výšky členských príspevkov na rok 2020

Prezídium na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 26.9.2019 jednohlasne schválilo zvýšenie členských príspevkov na rok 2020 nasledovne:

Ročné členské príspevky :
Členské príspevky 
na rok 2020 je nutné zaplatiť  do 10.12.2020  na účet Prezídia ZPS : č.ú. SK3811110000006600999003

KLUB..............................50,00 EUR

Člen vo veku nad 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu ..........................20,00 EUR

Člen vo veku do 18 rokov registrovaného prostredníctvom klubu .............................13,00 EUR

Individuálny člen ................26,00 EUR

Člen vo veku nad 62 rokov registrovaného prostredníctvom klubu ..............................5,00 EUR

Individuálny člen nad 62 rokov ....................6,00 EUR

Rozhodcovia ................................5,00 EUR

 


Späť na vrch