Zloženie

FUNKCIA Titul Priezvisko Meno
 prezident Mgr.  Mika  Štefan
 viceprezident  Mgr. Vaculčík   Pavol
 tajomník ŠV
  Fiala  Patrik
 predsedovia komisií:      
plávanie s plutvami Mgr. Vaculčík  Pavol
 orientačné potápanie    Séčkar   Radovan 
 pod hladinové rugby  Ing.  Škota  Andrej
 freediving  Ing.   Dušenko  Ivan 
 zbor rozhodcov    Kovačovský  Martin

Späť na vrch