Zverejnenia MŠVVŠ SR

 Zmluvy, Príspevok vyúčtovanie, Príspevok bankové výpisy, Dotácia bankové výpisy


Športoví odborníci 

Športoví odborníci

  

Výročné správy a správy nezávislého auditora

2020:

2019:

2018:

2017:

Príspevok  - Banka výpis - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

2016 2017 2018 2019 2020
 Január  Január 2017  Január 2018  Január 2019  Január 2020
 Február  Február 2017  Február 2018  Február 2019  Február 2020
 Marec  Marec 2017  Marec 2018  Marec 2019  Marec 2020
 April  Apríl 2017  Apríl2018  Apríl 2019  Apríl 2020
 Máj  Máj 2017  Máj 2018  Máj 2019  
 Jún  Jún 2017  Jún 2018  Jún 2019  
 Jul  Júl 2017  Júl2018  Júl 2019  
 August  August 2017  August 2018  August 2019  
 September  September 2017  september 2018  September 2019  
 Oktober  Október 2017  oktober 2018  Október 2019  
 November  November 2017  November 2018  November 2019  
 December  December 2017  December 2018  December 2019  

   

Príspevok - vyúčtovanie formulár 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

2016 2017 2018 2019 2020
 Január 2016  Januar 2017   JAN - MAR 2018   Jan-Feb  Január
 Február 2016  Február 2017    Február
 Marec 2016  Marec 2017  Marec 2018  Marec  Marec
 April 2016  April 2017 Apríl 2018  Apríl  Apríl
 Máj 2016  Máj 2017  Máj 2018  Máj  
 Jún 2016  Jún 2017  Jún 2018  Jún  
 Júl 2016  Jul 2017  Júl 2018  Júl  
 August 2016  August 2017  August 2018  August  
 September 2016  September 2017  September 2018  September  
 Oktober 2016  Október 2017  Október 2018  Október  
 November 2016  November 2017  November 2018  November  
 December 2016  December 2017 December 2018  December  

 

Dotácia - Banka výpis - 2018, 2019 - transparentný účet č.2, od 1.1.2020 nevyužívaný

2018 2019
Apríl  Január
Máj  Február
Jún  Marec
Júl  Apríl
August  Máj
September  Jún
Október  Júl
November  August
December  Október
   November-December

  


Späť na vrch