Zverejnenia MŠVVŠ SR

Športoví odborníci 

Športoví odborníci

  

Výročné správy a správy nezávislého auditora

 


Dotácia - Banka výpis - rok 2018

 

Dotácia - vyúčtovanie formulár rok  2018

 

Príspevok  - Banka výpis - príjem roky 2016, 2017, 2018

 

2016 2017 2018 2019
 Január 2016  Január 2017  Január 2018  
 Február 2016  Február 2017  Február 2018  
 Marec 2016  Marec 2017  Marec 2018  
 April 2016  Apríl 2017  Apríl2018  
 Máj 2016  Máj 2017  Máj 2018  
 Jún 2016  Jún 2017  Jún 2018  
 Jul 2016  Júl 2017  Júl2018  
 August 2016  August 2017  August 2018  
 September 2016  September 2017  september 2018  
 Oktober 2016  Október 2017  oktober 2018  
 November 2016  November 2017  November 2018  
 December 2016  December 2017  December 2018  

 

  

Príspevok - vyúčtovanie formulár roky 2016, 2017, 2018

2016 2017 2018 2019
 Január 2016  Januar 2017   JAN - MAR 2018  
 Február 2016  Február 2017      
 Marec 2016  Marec 2017  Marec 2018  
 April 2016  April 2017 Apríl 2018  
 Máj 2016  Máj 2017  Máj 2018  
 Jún 2016  Jún 2017  Jún 2018  
 Júl 2016  Jul 2017  Júl 2018  
 August 2016  August 2017  August 2018  
 September 2016  September 2017  September 2018  
 Oktober 2016  Október 2017  Október 2018  
 November 2016  November 2017  November 2018  
 December 2016  December 2017  December 2018  

 


Späť na vrch