Zverejnenia MŠVVŠ SR

Športoví odborníci 

Športoví odborníci

  

Výročné správy a správy nezávislého auditora

2019:

2018:

2017:

 


Dotácia - Banka výpis - 2018, 2019

2018 2019 2020
Banka Apríl 2018 dotácia  Banka Január 2019 Dotácia  
Banka Máj 2018 Dotácia  Banka Február 2019 Dotácia  
Banka Jún 2018 dotácia  Banka Marec 2019 Dotácia  
Banka Júl 2018 dotácia  Banka Apríl 2019 dotacia  
Banka August 2018 dotácia  Banka Máj 2019 dotácia  
Banka September 2018 dotacia  Banka Jún 2019 dotácia  
Banka Oktober 2018 dotacia  Banka Júl 2019 dotácia  
Banka November 2018 Dotácia  Banka August 2019 dotácia  
Banka December 2018 Dotácia  Oktober 2019 dotácia  
     

 

Dotácia - vyúčtovanie formulár rok  2018

 

Príspevok  - Banka výpis - príjem roky 2016, 2017, 2018, 2019

 

2016 2017 2018 2019 2020
 Január  Január 2017  Január 2018  Január 2019  
 Február  Február 2017  Február 2018  Február 2019  
 Marec  Marec 2017  Marec 2018  Marec 2019  
 April  Apríl 2017  Apríl2018  Apríl 2019  
 Máj  Máj 2017  Máj 2018  Máj 2019  
 Jún  Jún 2017  Jún 2018  Jún 2019  
 Jul  Júl 2017  Júl2018  Júl 2019  
 August  August 2017  August 2018  August 2019  
 September  September 2017  september 2018  September 2019  
 Oktober  Október 2017  oktober 2018  Október 2019  
 November  November 2017  November 2018  November 2019  
 December  December 2017  December 2018  December 2019  

 

  

Príspevok - vyúčtovanie formulár roky 2016, 2017, 2018, 2019

 

2016 2017 2018 2019 2020
 Január 2016  Januar 2017   JAN - MAR 2018   Jan-Feb  
 Február 2016  Február 2017    
 Marec 2016  Marec 2017  Marec 2018  Marec  
 April 2016  April 2017 Apríl 2018  Apríl  
 Máj 2016  Máj 2017  Máj 2018  Máj  
 Jún 2016  Jún 2017  Jún 2018  Jún  
 Júl 2016  Jul 2017  Júl 2018  Júl  
 August 2016  August 2017  August 2018  August  
 September 2016  September 2017  September 2018  September  
 Oktober 2016  Október 2017  Október 2018  Október  
 November 2016  November 2017  November 2018  November  
 December 2016  December 2017 December 2018    

 


Späť na vrch