Zvýšenie inštruktorskej kvalifikácie 2023

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorskej kvalifikácie bližšie informácie a prihlášku nájdete tu.

Prihlášky na skúšky inštruktorov a ubytovanie poslať najneskôr do 30. 06. 2023.

Po termíne nie je možné z organizačných dôvodov dodatočnú registráciu akceptovať.


Späť na vrch