Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie 2021

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorskej kvalifikácie nájdu prihlášku tu: Prihláška na kurz

Uzávierka prihlášok na zvýšenie inštruktorskej kvalifikácie je 10.10.2021  do 15,00 hod.

Po termíne nie je možné z organizačných dôvodov dodatočnú registráciu akceptovať.

 


Späť na vrch