Zverejnenia MŠVVŠ SR

 Zmluvy, Príspevok vyúčtovanie, Príspevok bankové výpisy, Za kluby, Dotácia Top tím bankové výpisy


Športoví odborníci 

Rozhodcovia ZPS

Zoznam inštruktorov ZPS

  

Zmluvy, výročné správy a správy nezávislého auditora

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

Príspevok  - Banka výpis - 2016 - 2023

2016 2017 2018 2019 2020

2021

2022

2023

 Január  Január  Január  Január  Január  Január  Január Január
 Február  Február  Február  Február  Február  Február  Február  Február
 Marec  Marec  Marec  Marec  Marec  Marec  Marec  Marec
 April  Apríl  Apríl  Apríl  Apríl  Apríl  Apríl  Apríl
 Máj  Máj  Máj  Máj  Máj  Máj  Máj  Máj
 Jún  Jún  Jún  Jún  Jún  Jún  Jún  Jún
 Jul  Júl  Júl  Júl  Júl  Júl  Júl  Júl
 August  August  August  August  August  August  August  August
 September  September  September  September  September  September  September  September
 Oktober  Október  Október  Október  Október  Október  Október  Október
 November  November  November  November  November  November  November  
 December  December  December  December  December  December  December  

   

Príspevok - vyúčtovanie formulár 2016 - 2023

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Január  Január   JAN - MAR   Jan-Feb  Január   Jan.-Febr.   Január-Február   Január-Február
 Február  Február  Február
 Marec  Marec  Marec  Marec  Marec  Marec  Marec  Marec
 Apríl  Apríl Apríl  Apríl  Apríl  Apríl  Apríl  Apríl
 Máj  Máj  Máj  Máj  Máj  Máj  Máj  Máj
 Jún  Jún  Jún  Jún  Jún  Jún  Jún  Jún
 Júl  Júl  Júl  Júl  Júl  Júl  Júl  Júl
 August  August  August  August  August  August  August  August
 September  September  September  September  September  September  September  September
 Október  Október  Október  Október  Október  Október  Október  Október
 November  November  November  November  November  November  November  
 December  December December  December  December  December  December  
 -  -  -  - Jan.-Febr. 2021  Január  Január  
         Marec 2021  Február  Február  
        Vyúčtovanie 2020  Marec  Marec  

 

Zverejneňovanie podľa ZoŠ §69, ods. 3

Vyuctovanie-TOP-TEAM-Hraskova-etapa-4 - 2021, Zmluva 220/2021

Vyuctovanie-TOP-TEAM-Hraskova-etapa-3 - 2021, Zmluva 220/2021

Vyuctovanie-TOP-TEAM-Hraskova-etapa-2 - 2021, Zmluva 220/2021

Vyuctovanie-TOP-TEAM-Hraskova-etapa-1 - 2021, Zmluva 220/2021

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 10.03.2023

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 09.02.2023

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 01.02.2023

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 03.12.2022

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 12.04.2022

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 01.01.2022

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 06.04.2021

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 07.03.2021

Zverejnenie čerpania verejných prostriedkov za kluby 31.12.2020

 

Dotácia - Banka výpis - 2018, 2019 - transparentný účet č.2, od 1.1.2020 nevyužívaný, zrušený 17.6.2020

2018 2019
Apríl  Január
Máj  Február
Jún  Marec
Júl  Apríl
August  Máj
September  Jún
Október  Júl
November  August
December  Október
   November-December

  


Späť na vrch