Kalendár Akcií

 AKTUÁLNE KURZY:

 

Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie: od 24. 06. 2022 do 26. 06. 2022 na chate ZPS Agualand Dedinky

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*-I** prosíme poslať prihlášky Prihláška do kurzu ZPS, na inštruktorský stupeň v systéme CMAS na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk, potvrdenie z potápačskeho centra kde aktívne pracuje a potvrdenie o počte vyškolených frekventantov. TV ZPS preverí podklady z centier na základe hlásení z výcvikových akcií. 

Prihlášky na skúšky inštruktorov  a ubytovanie poslať najneskôr do 24. 05. 2022.

Podrobnosti ohľadne termínu, miesta konania a poplatkov, doškolenia a skúšok bude každému uchádzačovi oznámene emailom.

Podmienky zaradenia ku skúškam:

Zdokladovanie asistenčnej činnosti pri výcviku v PC minimálne 1 rok pre I*, pre I** min. 2 roky vycvičených potápačov P*-P*** vrátane špecializácií, úhrada faktúry vystavenej na meno uchádzača /nie je možné vystaviť faktúru na firmu/, platná lekárska prehliadka - nie staršia ako rok. 

Výstroj ku skúškam:     

Kompletná potápačská výstroj, min. 15L 200bar fľaša, min. 7L  zálohová fľaša/stage/ustrojená s automatikou s manometrom, ABC – bazén + deko bója.

 

Záujemcovia o kurz, posielajte prihlášky na email sekretariátu TV ZPS (Ing. Ivana Špaková 0903 615 776, sectc@zps-diving.sk ), v prípade otázok kontaktujte sekretariát TV ZPS mailom resp. telefonicky.

 

Kalendár akcii Technického výboru ZPS na rok 2022

 

                                              Poznaj svet ticha – skúšobné ponory krytá plaváreň Sp. Nová Ves, participácia s PC OK Divers a PC LE Divers.

                                              General Assembly CMAS Rím.

 05/2022                                 Ekológia Liptovská Mara participácia s PC RK*.

 05/2022                                 Eko – Bukovec participácia s PC Košice *.

 10/2022                                 Egypt - Kurz a skúšky inštruktorov – vrakové a technické potápanie.

 09/2022-10/2022                   Egypt - Kurz - NORMOXY TRIMIX DIVER.

 10/2022                                 Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky - Palcmanská Maša, participácia s PC OK Divers a PC LE Divers +                                                         klub Vodnár*.

 10/2022                                 Medzinárodný festival potápačských filmov /MFPF/ Akcia -  Čisté vody - Vysoké Tatry *.

                                               Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku s pitím šampanského pod vodou – krytá plaváreň Sp. Nová Ves,                                                       participácia s OK Divers a LE Divers + klub Vodnár.

 

*Dotované akcie maximálne do výšky 150€

 **Uskutočnenie školení a eko akcií je závislé od protipandemických opatrení, ktoré sú aktuálne v platnosti v čase ich konania.

 


Späť na vrch