Orientačné potápanie

Pravidlá a súťažné poriadky Orientačného potápania  

Pravidlá Orientačne potápanie CMAS 

Zápisy zo zasadnutia komisie OP

Zápis Komisa OP 10.07.2015

 

Správy o činnosti a plány 

OP - správa o činnosti za r. 2020 a plán činnosti na r. 2021

Správy z vrcholných pretekov

Správa z ME v OP 2022 Gyekenyes

Správa z ME v OP Berlín 2019

Správa ME v OP Gyekenes 2018

Výsledky ME v OP Bratislava Draždiak - 2017

Správa MS v OP Liberec 2016

 


Späť na vrch