História

Potápanie sa začalo na Slovensku rozvíjať v roku 1958. Priekopníkmi potápania na Slovensku boli p. Derkitch zo Žiliny, p. Schramko zo Senca, Pekar a p. Vladimír Jendek z Bratislavy. V tomto období sa začal rozvíjať výcvik potápačov. Kvalifikovaní potápači zahájili výcvik brancov pre armádu a súčasne výcvik pracovníkov Ministerstva vnútra. Začalo sa rozvíjať pracovné potápanie. V rokoch 1960-1970 sa naši potápači zúčastňovali akcií Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Juhoslovanskej akadémie vied v Rovinji, obdobne sa zúčastnili akcií SAV na Kube.

V týchto rokoch sa rozvíjala spolupráca aj so speleologickou spoločnosťou pri výskume jaskýň. Rozvíjalo sa postupne fotografovanie a filmovanie pod vodou. Do roku 1989 sa uskutočnilo niekoľko expedícií a to do Červeného mora, na Kubu, Srí Lanku a pod. K výraznému zakladaniu nových kluboch dochádzalo od roku 1968.Športová činnosť sa rozvíjala rýchlejšie. Prvých súťaží sa športovci zúčastnili už v roku 1962. Do roku 1980 boli potápači začlenení spoločne s brannými vodákmi do jedného zväzu. V roku 1990 sa vytvorili zväzy dva a to Zväz potápačov Slovenska a Zväz vodáctva a pobytu v prírode (v súčasnosti Zväz vodáctva a raftingu). Do roku 1993 sme boli členmi CMAS v rámci Československej republiky.V roku 1993 bol ZPS prijatý do medzinárodnej potápačskej organizácie CMAS -Svetovej konfederácie pre činnosti pod vodou, ktorá má sídlo v Ríme. Jej spoluzakladateľom v roku 1958 bol J. Y. Cousteau.

Na rozdiel od ostatných medzinárodných potápačských organizácií sa CMAS okrem výcviku potápačov venuje výskumu, archeológii, jaskynnému potápaniu, v športe sa venuje plávaniu s plutvami, diaľkovému plávaniu, orientačnému potápaniu, podvodnému rugby, podvodnému hokeju, podvodnému rybolovu, fotografovaniu a filmovaniu pod vodou.V súčasnosti je v ZPS registrovaných 28 klubov, 615 členov a 6 individuálnych členov z toho 386 detí a mládeže do 18 rokov. Každý výbor má svoje pracovné komisie, ktoré usmerňujú a prenášajú poznatky z CMAS na jednotlivé kluby v rámci ZPS.


Späť na vrch