Zloženie a kontakty

Funkcia Titul Meno Priezvisko Telefón Mail
 Prezident ZPS Ing.  Roman  Baláž 0908 777 724 rombalpot@gmail.com
 Viceprezident pre športovú činnosť Mgr.  Štefan  Mika 0902 642 592 stefanmika@gmail.com
 Čl. prezídia za komisiu PP, RP a BF Mgr.  Pavol  Vaculčík 0903 649 948 palo.vaculcik@gmail.com
 Čl. prezídia za športovcov  Ing. Dušan Úradník 0903 222 060 dusan.uradnik@gmail.com
 Čl. prezídia za trénerov  Ing.  Milan Peřina 0903 566 286 pcprakza@gmail.com
 Čl. prezídia za rozhodcov    Marián Bado 0904 625 798 bado.marian@gmail.com
 Viceprezident za technickú činnosť  Ing.  Oliver Krajňák 0903 711 407 technical_diving@okpfaff.sk
 Čl. prezídia za inštruktorov   František Ondruš 0903 426 615 fero@ferix.sk
 Čl. prezídia za inštruktorov  Mgr. František  Ondrejka 0905 893 618 ubatuba@pobox.sk
 Kontrolór ZPS  Ing.  Slavomír  Slivka 0903/967 284 kontrolor@zps-diving.sk
 Predseda disciplinárnej  komisie  Ing.  Marián  Roško 0910 906 132 rosko.maros@gmail.com
 Predseda odvolacej  komisie  Ing.  Michal   Bizoň 0904 744 448 mikedive.sk@gmail.com

Späť na vrch