Potápačské centrá

Všetky PC združené pod ZPS musia spĺňať nasledovné podmienky:

Podmienky udelenia licencie potápačskému centru vo Zväze potápačov Slovenska

 

Výcvikom vo Zväze potápačov Slovenska sú poverené tieto potápačské centrá:

PC Drietoma 01 www.wsrc.sk

Bc. Branislav Zápeca I***, 0905 594 214, info@wsrc.sk

 

PC Komárno 02 - www.potapacskecentrum-ds.sk
Ján Chovan I***, 0905 971 755, ajkrby@ajkrby.sk

 

PC Sp. Nová Ves 03 - www.okdivers.sk   
Ing. Oliver Krajňák I***, 0903 711 407, technical_diving@okpfaff.sk

  

PC Košice 05 - www.potapac.netkosice.sk          
Ing. Bartolomej Fedor I***, 0905 655 296, potapac@atknet.sk

 

PC Ružomberok 06 - www.ostriez.sk 
Mgr. František Ondrejka I***, 0905 893 618, ubatuba@pobox.sk

 

PC Levoča 07 - www.ledivers.sk

František Ondruš I***, 0903 426 615, fero@ferix.sk

 

PC Martin 08 - www.hippocampus.sk

Peter Poláček I**, 0907 464 803, pc@hippocampus.sk

 

PC Šaľa 09 - www.kvsbarakuda.sk

Mgr. Štefan Mika I**, 0902 642 592, stefanmika@gmail.com


Späť na vrch