Termín Prolongácie

 

   

Podľa uvedeného zoznamu inštruktorov https://www.zps-diving.sk/uploads/9931679154331zoznam%20in%C5%A1truktorov%20ZPS%202023.pdf

 bude najbližší termín Prolongácie od 05/2023 do 06/2023.

Miesto a presný termín Prolongácie bude záujemcom oznámení po ich prihlásení. 

Prihlášky na Prolongáciu poslať najneskôr do 01. 04. 2023.


Späť na vrch