Kalendár Akcií

 AKTUÁLNE KURZY:

 

Zvýšenie inštuktorskej kvalifikácie: od 05/2023 do 06/2023. Miesto a presný termín skúšok bude oznámení záujemcom po ich prihlásení. 

Záujemcovia o zvýšenie inštruktorských kvalifikácií I*-I*** prosíme poslať prihlášky Prihláška do kurzu ZPS, na inštruktorský stupeň v systéme CMAS na adresu sekretariátu TV ZPS sectc@zps-diving.sk, potvrdenie z potápačskeho centra kde aktívne pracuje a potvrdenie o počte vyškolených frekventantov. TV ZPS preverí podklady z centier na základe hlásení z výcvikových akcií. 

Prihlášky na skúšky inštruktorov poslať najneskôr do 30. 06. 2023.

Podrobnosti ohľadne termínu, miesta konania a poplatkov, doškolenia a skúšok bude každému uchádzačovi oznámene emailom.

Podmienky zaradenia ku skúškam:

Zdokladovanie asistenčnej činnosti pri výcviku v PC minimálne 1 rok pre I*, pre I** min. 2 roky vycvičených potápačov P*-P*** vrátane špecializácií, úhrada faktúry vystavenej na meno uchádzača /nie je možné vystaviť faktúru na firmu/, platná lekárska prehliadka - nie staršia ako rok. 

Výstroj ku skúškam:     

Kompletná potápačská výstroj, min. 15L 200bar fľaša, min. 7L  zálohová fľaša/stage/ustrojená s automatikou s manometrom, ABC – bazén + deko bója.

 

Záujemcovia o kurz, posielajte prihlášky na email sekretariátu TV ZPS (Ing. Ivana Špaková 0903 615 776, sectc@zps-diving.sk ), v prípade otázok kontaktujte sekretariát TV ZPS mailom resp. telefonicky.

 

Kalendár akcií Technického výboru ZPS na rok 2023

                           Poznaj svet ticha – skúšobné ponory krytá plaváreň Spišská Nová Ves, participácia s PC OK Divers a PC LE Divers.

 

05/2023               Ekológia čistenie VN Liptovská Mara participácia s PC RK*.

 

05/2023               Eko – Bukovec participácia s PC Košice *.

           

05-06/2023          Príprava a skúšky inštruktorov, technických inštruktorov a diverov.

 

10/2023               Ekologická akcia čistenie vodnej nádrže Dedinky - Palcmanská Maša, participácia s  PC OK Divers a PC LE Divers + klub Vodnár*.

 

10/2023               Medzinárodný festival potápačských filmov /MFPF/ Akcia -  Čisté vody *.

                                                    

                            Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku s pitím šampanského pod vodou krytá plaváreň Sp. Nová Ves, participácia                                    s OK  D ivers a LE Divers + klub Vodnár.

09-10/2023          TV ZPS plánuje zorganizovať akciu:„Zvýšenie  inštruktorských kvalifikácií a technických potápaní“ na mieste  - Egypt – Dahab:

                            - Samostatný potápač P***,

                            - Nitrox Basic Diver,

                            - Nitrox Basic Inštruktor,

                            - Advanced Nitrox Diver,

                            - Advanced Nitrox Inštruktor,

                            - Normoxi Trimix Diver.

                             V 05/2023 bude upresnený presný termín s povinnosťou vyplatenia zálohy.

 

*Dotované akcie maximálne do výšky 150€

 **Uskutočnenie školení a eko akcií je závislé od protipandemických opatrení, ktoré sú aktuálne v platnosti v čase ich konania.

 


Späť na vrch