Športový výbor - úvod

Športový výbor ZPS riadi činnosti týkajúce sa športovej činnosti ZPS, štátnej športovej reprezentácie a centier talentovanej mládeže, prípadne s tým súvisiace záležitosti.

 Štatút ŠV platný od 15.1.2020


Späť na vrch