Prezídium - úvod

 

Je najvyšším výkonným orgánom ZPS v období medzi zjazdami a zabezpečuje činnosti ZPS.

 


Späť na vrch