Zápisy a per rollam hlasovania

 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 a staršie


2024

 

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 23.4.2024 

Zápisnica zo zasadnutia prezídia - 25.3.2024

 1. Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2023 a plán činnosti na rok 2024
 2. Správa o činnosti TV ZPS za rok 2023 a plán činnosti na rok 2024

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov + zápis šport. odborníkov - 6.3.2024

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov + zápis šport. odborníkov rozhodcov - 14.2.2024

Per rollam hlasovanie - úprava Smernice o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov atď - 1.2.2024

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov + zmena účelu využitia pridelených prostriedkov UWR za r.2023 - 26.1.2024

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena + zápis šport. odborníka - 9.1.2024

2023

Per rollam hlasovanie - prijatie klubu Water Kings + prijatie nových členov + zápis šport.odborníkov rozhodcov - 22.12.2023

Zápisnica zo zasadnutia prezídia - online, 30.11.2023

 1. ZPS-DK-1-2023 vyjadrenia k podnetom Štubnerová vs. Todorovičová
 2. Rozpočet čerpania PUŠ 2023, 30.11.2023
 3. Príspevok klubom na Účel športu mládeže do 23 rokov za rok 2023 
 4. Refundácia nákladov na športovú prípravu sekcie freedivingu za rok 2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 21.11.2023

Zápisnica zo zasadnutia prezídia - online, 30.10.2023

 1. Správa z MS juniorov PP, RP,BF 2023 - Káhira, Egypt
 2. Správa z ME seniorov PP, RP,BF 2023 - Godollo, Maďarsko
 3. Správa z MS Open water DPP 2023, Belehrad, Srbsko
 4. Rozpočet čerpania PUŠ 2023, 30.10.2023
 5. Zoznam členov CTM 2023/2024
 6. VN Turček

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 30.8.2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 7.7.2023

Per rollam hlasovanie - vyplatenie polovice príspevku klubom - 9.6.2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov- športovci, potápači - 21.5.2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov a zápis športových odborníkov 30.4.2023

Zápisnica zo zasadnutia prezídia - online, 30.3.2023

Zápisnica zo zasadnutia prezídia - online, 3.3.2023

 1. Návrh čerpania PUŠ 2023
 2. Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023
 3. SV - správa o činnosti za rok 2022 ,  ŠV ZPS - plán činnosti na rok 2023
 4. Správa o činnosti TV ZPS za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov a schválenie šport. odborníkov rozhodcov - 6.2.2023 

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov freediverov - 24.1.2023

2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov freediverov - 30.12.2022

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia - 18.12.2022

Per rollam hlasovanie - prerozdelenie príspevku klubom - 9.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia -online, 18.11.2022

Per rollam hlasovanie - úprava Smernice o poskyt.peň.odmien šport.odborníkom....-18.11.2022

Per rollam hlasovanie - vyúčtovanie MS seniorov v PP, Cali, Kolumbia 2022,refundácia vstup.poplatkov - 15.11.2022 

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 7.10.2022 - Chata Aqualand ZPS

prílohy zápisnice zo zasadnutia prezídia zo dňa 7.10.2022

 1. Správa ME juniorov v PP, Poznaň 2022
 2. Správa MS indoor freediving 2022 Belehrad
 3. Správa MS seniorov v PP, Cali, Kolumbia 2022
 4. Limity ŠV ZPS pre účasť na ME a MS 2023
 5. Zoznam členov CTM 2022/2023

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - potápačov - 28.9.2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia -online, 23.9.2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov potápačov - 4.9.2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena - rozhodca/techn.čata - 2.9.2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 12.7.2022 - online formou

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov potápačov - 31.5.2022 

Per rollam hlasovanie - čerpanie 1/2 príspevku klubom za rok 2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov zdravotníkov, potápačov, 19.4.2022

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena športovca, 8.4.2022

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia prezídia 2.4.2022

Per rollam hlasovanie - 1. prijatie nových členov a 2. zápis športového odborníka rozhodcu - 31.3.2022

Per rollam hlasovanie - schválenie dokumentov na predloženie Zjazdu 2022 - 23.3.2022, dokumenty sa nachádzajú na stránke Oznam a dokumenty Zjazdu ZPS 2022

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 1.2.2022 

Per rollam hlasovanie - 1.znovuprijatie po prerušení členstva,2.znovuprijatie s prestupom,3.prijatie nového člena - 18.1.2022

2021

Per rollam hlasovanie - 1.schválenie šport.odborníka rozhodcu, 2. prijatie 1 nového člena ZSP - 17.12.2021

Per rollam hlasovanie - 1.schválenie šport.odborníkov rozhodcov, 2. prijatie 2 nových členov ZSP - 30.11.2021

Per rollam hlasovanie - 1.úprava rozpočtu čerpania príspevku ZPS, 2. prerozdelenie príspevku15% klubom za r.2021 - 25.11.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športového odborníka I*, P.Rapan - 23.11.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športových odborníkov inštruktorov potápania - 10.11.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie klubu Sport Club DS za riadneho člena ZPS - 28.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 15.10.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 13.10.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 14.9.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športového odborníka I**, E. Kosár - 9.8.2021

Per rollam hlasovanie - 1. prijatie nových členov a 2. zápis športových odborníkov - 12.7.2021

Per rollam hlasovanie - schválenie upravenej Prílohy č 1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien - 24.6.2021

Per rollam hlasovanie - zápis športových odborníkov rozhodcov - 24.6.2021

Per rollam hlasovanie - schválenie výdavkov za právne služby - 21.6.2021, 12:00

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena a schválenie šport. odborníka rozhodcu - 21.6.2021, 10:36

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - 18.6.2021, 12:00

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.6.2021 - online formou

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov - 18.6.2021

Per rollam hlasovanie - schválenie aktualizovaného registračného poriadku - 17.6.2021, (aktualizovaný Registračný poriadok ZPS)

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov potápačov - 10.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.6.2021 - online formou

Per rollam hlasovanie - dokument Výročnej správy za rok 2020 na predloženie Zjazdu ZPS - 18.5.2021

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena a schválenie športových odborníkov - 13.5.2021

Per rollam hlasovanie - odmena najšportovcov za rok 2020 - 19.4.2021

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 14.4.2021 - online formou

prílohy zápisnice zo dňa 14.4.2021:

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.4.2021

Per rollam hlasovanie -preplatenie nákladov na bazén pre ragby reprezentačný tím - 22.3.2021

Per rollam hlasovanie - objednanie vypracovania znaleckého posudku na nehnuteľnosť - chata Dedinky - 19.3.2021

Per rollam hlasovanie - Prerozdelenie finančných prostriedkov CTM ZPS 2020 - 15.3.2020

Per rollam hlasovanie - znovuprijatie za člena po prerušení členstva - 15.2.2021

Per rollam hlasovanie - odmeny reprezentantov za výkony v roku 2019 - 5.2.2021

Per rollam hlasovanie - zmena rozpočtu na r.2020 a prerozdelenie klubom - 26.1.2021 a príloha Rozpočet ZPS 2020 - upravený 26.1.2021

Per rollam hlasovanie - graf.návrh fotosteny a tlač nových plachiet do roll-up-ov - 25.1.2021

2020

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - 13.12.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie reprezentantov ZPS 2020 

Per rollam hlasovanie - schválenie Prílohy č 1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien - 16.11.2020 

Per rollam hlasovanie - schválenie priebežného čerpania a vyplatenia príspevku klubom za rok 2020 - 13.11.2020

Per rollam hlasovanie - prijatie nového člena ZPS - 26.10.2020.

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - 12.10.2020.

Per rollam hlasovanie - udelenie mandátu na zastupovanie ZPS - T.Rácz, 28.9.2020

Per rollam hlasovanie - udelenie mandátu na zastupovanie ZPS - T.Rácz, 11.9.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo - 3.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 12.8.2020  
 prílohy k zápisnici zo dňa 12.8.2020  
 1. Rozpočet ZPS 2020 - upravený 12.8.2020  
 2. Aktualizovaný športový kalendár 2020 - platný od 12.8.2020  


Per rollam hlasovanie 20200602-4 - priebežné čerpanie a vyplatenie príspevku klubom za rok 2020

Per rollam hlasovanie 20200602-3- zmena v rozpočte príspevku uznanému športu

Per rollam hlasovanie 20200602-2- schválenie športových odborníkov - inštruktorov

Per rollam hlasovanie 20200602-1- zrušenie nevyužívaného bankového účtu

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 13.4.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie rekordu - 9.3.2020

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 28.2.2020, Bratislava Prezenčná listina - prezídium 28.2.2020
prílohy k zápisnici zo dňa 28.2.2020  
1. Návrh rozdelenia príspevku uznanému športu na rok 2020  
2. Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania  
3. Správa o činnosti Športového výboru za rok 2019  
4. Správa o činnosti TV ZPS 2019 + plán na rok 2020  
5. Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2019  
6. Program Zjazdu ZPS 7.3.2020  
7. Zoznam žiadostí o členstvo a zápis športového odborníka 28.2.2020  

 

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS a športových odborníkov - 4.2.2020.

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo - 22.1.2020

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadosti o členstvo - 17.1.2020

2019 

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 17.12.2019

príloha č.1: Rozpočet ZPS 2019 - navýšená suma z dotácie

 Prezenčná listina - prezídium 17.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 26.9.2019, Bratislava, v.2 - oprava preklepu v bode Rôzne d)

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 26.9.2019, Bratislava

 Prezenčná listina - zasadnutie prezídia 26.9.2019

Hlasovanie per rollam - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 23.7.2019

 

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 21.5.2019 - v.2 - oprava v bode 13b) 31.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia prezídia, 21.5.2019

 Prezenčná listina - zasadnutie prezídia 21.5.2019

Per rollam hlasovanie - odsúhlasenie žiadostí o členstvo a zápis športových odborníkov - 10.5.2019 

 

Per rollam hlasovanie - prijatie klubu 1.PHRK za riadneho člena ZPS - 18.4.2019. 

 

Per rollam hlasovanie - prijatie nových členov ZPS - rozhodcov - 29.3.2019. 

 

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.2.2019 - v2 - oprava dátumov v bode 2

 Zápisnica zo zasadnutia prezídia 8.2.2019

Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 8.2.2019
Prílohy zápisnice zo dňa 9.2.2019
Príloha č. 1: Plán o činnosti prezídia na rok 2019 
Príloha č. 2 : Plán činnosti ŠV na r.2019
Príloha č. 3 a 6: Správa o činnosti TV za rok 2018 a plán na rok 2019
Príloha č. 4: Správa o činnosti prezídia za rok 2018
Príloha č. 5:  Správa ŠV ZPS rok 2018
Príloha č. 7: Aktualizované súťažné poriadky LM a SL
Príloha č. 8:  Štatút reprezentanta ZPS
Príloha č. 9:  Smernica ZPS o poskytovaní peňažných odmien a cestovných náhrad na akciách ZPS
 
   
Per rollam hlasovanie - schválenie zmien v Súťažných poriadkoch - 31.1.2019   

 

2018

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 13.12.2018 Prezenčná listina, 13.12.2018
Per Rollam Hlasovanie prezidia, 15.11.2018  
Zápis zo zasadnutia prezídia 28.9.2018 Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 28.9.2018
Prílohy zápisnice zo dňa 28.9.2018
Príloha č. 1 Vyjadrenie TV na list od p.Zápecu
Príloha č. 2 Správa ME juniorov Instanbul 2018
Príloha č. 3 Správa MS seniorov Belehrad 2018
Príloha č. 4 Správa MS Freediving Lignano 2018
Príloha č. 5 Správa ME v OP Gyekenes 2018
Príloha č. 6 Limity ŠV ZPS pre účasť na MS a ME
Príloha č. 7 Rekordy 2018
 
Zápis zo zasadnutia prezídia 14.6.2018, Bratislava  Prezenčná listina - zasadnutie prezidia 14.6.2018
Per Rollam Hlasovanie prezidia, 21.5.2018  
Zápis zo zasadnutia Prezídia 20.02.2018   Prezenčná listina Prezídium 20_02_2018 Bratislava

         


                     

2017 

Zápis zo Zasadnutia Prezídia 16.12.2017 Bratislava Prezenčná listina Prezídium 16_12_2017
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 6.11.2017 Bratislava Prezenčná listina Prezídium 6_11_2017 Bratislava
Zápis z prezídia ZPS 11-12.08.2017 Spišská nová Ves  
Zapis zo zasadnutia Prezídia 10.03.2017_Bratislava   Pozvánka a prezenčná listina zo zasadnutia Prezídia 10.3.2017_Bratislava

    


 

2016

Zápis zo zasadnutia Prezídia 10_12_2016 Košice   Prezenčná listina Prezídium 10_12_2016 Košice
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 13.07.2016 Bratislava  
Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS 18.05.2016 Bratislava  

 


 

2015

Zápis zo zasadnutia Prezídia 24.10.2015

Zápis z mimoriadneho zasadnutia Prezídia 16.3.2015

Zápis zo zasadnutia  Prezídia ZPS 24_01_2015

2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 13_09_2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 23_04_2014

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 25_01_2014

2013

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 23_11_2013 

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 29_06_2013

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 16_02_2013

2012

Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS 15_12_2012 

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS_29_09_2012

 Zápis zo zasadnutia prezidia ZPS-03.03.2012

Zápis z mimoriadneho zasadania Prezídia 15.1.2012

2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 29.10.2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 25.06.2011

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 19.02.2011

2010

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 20.11.2010

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 16.01.2010

2009

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 04.04.2009

2008

 Zápis zo zasadnutia prezídia ZPS - 22.11.2008

 Zápis zo zasadnutia Prezídia ZPS - 01. 03. 2008


Späť na vrch