Zápisy zo zasadnutia

Rok 2023:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS 20. 09. 2023

Rok 2021:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS 29.12.2021

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 16.10.2021

Rok 2020:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 12.08.2020

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 14.02.2020 

Rok 2019:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 17.12.2019

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 06.06.2019

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 20.02.2019

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 04.01.2019

Rok 2018:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 24.09.2018

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 08.05.2018

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 06.04.2018

Rok 2017:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 20.10.2017

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 27.03.2017

Rok 2016:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 09.12.2016

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 10.06.2016

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 28.05.2016

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 12.03.2016

Rok 2015:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 18.12.2015

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 23.10.2015

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 11.06.2015

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 05.02.2015

Rok 2014:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 12.12.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 12.09.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 17.05.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 22.02.2014

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 10.01.2014

Rok 2013:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 22.11.2013

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 03.05.2013

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 28.08.2013

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 25.01.2013

Rok 2012:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 16.11.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 20.09.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 25.07.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 18.05.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 21.04.2012

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 17.02.2012

Rok 2011:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 20.12.2011

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 26.02.2011

Rok 2010:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 09.10.2010

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 11.05.2010

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 06.03.2010

Rok 2009:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 28.02.2009

Rok 2008:

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 17.11.2008

Zápis zo zasadnutia TV ZPS, 27.03.2008


Späť na vrch